Po co nam organizacje pozarządowe – pisze Dorota Glaza

Działają po cichu, w grupach lokalnych, bez większego rozgłosu. Bez nich powstałaby ogromna luka, której nie byłaby w stanie zapełnić ani administracja rządowa, ani samorządowa. To oni są blisko ludzi, znają ich potrzeby i nie są ograniczeni tzw. „machiną urzędniczą”. O organizacjach pozarządowych

pisze Dorota Glaza*


Najpierw kilka liczb, które na mnie robią ogromne wrażenie. Aż 40%  Polaków nie ma żadnych skojarzeń ze słowem „organizacja pozarządowa”. 79% Polaków uważa natomiast, że organizacje pozarządowe zajmują się głównie pomaganiem potrzebującym, a tymczasem fakty są takie, że tylko 6% organizacji zajmuje się pomocą społeczną i usługami socjalnymi. Dlatego należy tłumaczyć i uświadamiać, czym są organizacje, na jakich zasadach działają, czym się zajmują, jakie osiągają efekty, wykorzystując wszelkie możliwe kanały informacyjne, media – tradycyjne i społecznościowe – a także tzw. pocztę pantoflową.

Często ludzie nie zdają sobie sprawy, że korzystają na co dzień z pracy organizacji pozarządowej – że ich syn chodzi do przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie, a córka uczy się tańczyć w grupie organizowanej przez fundację, a potem razem całą rodziną uczestniczą w koncercie, który również przygotowali przedstawiciele III sektora. Małe organizacje pozarządowe zazwyczaj nie mają przewidzianych środków na promocję swojej działalność. Działają po cichu, w swoich grupach lokalnych, bez większego rozgłosu. Jednak bez ich działań powstałaby ogromna luka, której nie byłaby w stanie zapełnić ani administracja rządowa, ani samorządowa. To oni są blisko ludzi, znają ich potrzeby i nie są ograniczeni tzw. „machiną urzędniczą”. Zlecanie jak największej ilości zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym to widoczny trend w Polsce, trend, który od wielu lat utrzymuje się także za granicą. Dobrze prosperujący sektor pozarządowy to większe możliwości dla włodarzy miast w działalności na rzecz mieszkańców.

W bydgoskim Ratuszu nieco ponad rok temu powstał Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Zespół tworzy czwórka młodych, kreatywnych osób. Wspieramy na co dzień III sektor w mieście. Pracujemy według dokumentu tworzonego wspólnie z przedstawicielami ngo-sów, który wytycza m.in. cele, zasady, formy i zakres współpracy a także priorytety zadań publicznych – czyli programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Współpracujemy z organizacjami, ruchami obywatelskimi, wolontariuszami. Nieustannie doskonalimy naszą współpracę. Wspieramy osoby, które dopiero zaczynają myśleć o działalności społecznej. Konsultujemy nasze działania, jesteśmy otwarci na sugestie i konstruktywną krytykę. Informujemy przedstawicieli organizacji o możliwościach wsparcia. Uświadamiamy bydgoszczan, w ramach różnych akcji i inicjatyw, dlaczego organizacje są nam potrzebne. Robimy to, na co organizacje nie mają najczęściej czasu – promujemy ich działalność wśród mieszkańców naszego Miasta.

W 2016 roku przygotowaliśmy blisko 130 wydarzeń – szkoleń, konsultacji, konferencji, spotkań informacyjnych, warsztatów dla wolontariuszy, opiekunów wolontariatu i aktywnie działających mieszkańców. Z oferowanego wsparcia skorzystało ponad 900 osób, a tysiące bydgoszczan uczestniczyło w zorganizowanych wydarzeniach.

Jednym z takich ważnych wydarzeń był Piknik Bydgoskich Organizacji Pozarządowych, który odbył się na Wyspie Młyńskiej w czerwcu 2016.
Drugim wielkim wydarzeniem jest coroczne Forum Inicjatyw Pozarządowych. Konferencja stanowi niepowtarzalną okazję do integracji przedstawicieli sektora pozarządowego w Bydgoszczy, samorządu terytorialnego oraz specjalistów z wielu dziedzin. Bo jak się okazało przez rok naszej działalności – to właśnie tej integracji najbardziej brakuje.

III sektor to także wolontariat. Być wolontariuszem to takie piękne… – ale i trudne. Trzeba znać swoje prawa i jasno komunikować granice. Niestety często wolontariat mylony jest z tanią siłą roboczą. Nie powinno tak być. Dlatego organizując szkolenia, spotkania, warsztaty, pracujemy nad tym, aby wolontariusze podnosili swoje kompetencje i wiedzę oraz uczyli się asertywności i komunikacji. Promujemy wolontariat poprzez organizowanie – już od wielu lat – dwóch konkursów – Bydgoski Wolontariusz Roku, Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu wspaniałych”, w których Prezydent Miasta nagradza wyróżniających się wolontariuszy.

Przy Urzędzie Miasta działa Siła Wolontariuszy Miejskich - Bydgoszcz. To grupa młodzieży działającej społecznie przy Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Ci młodzi ludzie pomagają miastu w obsłudze imprez: sportowych, kulturalnych, rozrywkowych, współorganizują eventy charytatywne, realizują własne inicjatywy, jednocześnie otrzymując w zamian doświadczenie zawodowe. Każdy może się do niej dołączyć, do czego bardzo zachęcam.

Informacje o III sektorze w Bydgoszczy na www.bydgoszcz.pl/ngo

*

Po co nam organizacje pozarządowe – pisze Dorota Glaza Po co nam organizacje pozarządowe – pisze Dorota Glaza Reviewed by KochamBydgoszcz on 02 kwietnia Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.