Rynek ICT szansą dla rozwoju miasta - pisze Edyta Wiwatowska

Rozwój technologii informacyjnych stał się nieodzownym wyznacznikiem dzisiejszych czasów, stanowiąc fundament wzrostu nie tylko sektora ICT, ale także całej  gospodarki i społeczeństwa. Branża ICT zmienia również oblicze gospodarcze Bydgoszczy, otwierając nowe możliwości na rynku pracy i przyczyniając się do wdrażania innowacyjnych technologii w życiu mieszkańców naszego miasta.   

pisze Edyta Wiwatowska*Technologie informacyjne – co to jest?

Pod pojęciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych kryje się rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej. Węższym pojęciem są technologie informatyczne (IT), które odnoszą się do technologii związanych z komputerami i oprogramowaniem, niezwiązanych jednak z technologiami komunikacyjnymi i dotyczącymi sieci. Rozwój tych technologii sprawia, że oba pojęcia stają się coraz bardziej spójne, będąc przy tym motorem rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i gospodarczego – tak można wyjaśnić termin ICT, posiłkując się definicją Głównego Urzędu Statystycznego. Przyznać też należy, że współcześnie trudno znaleźć branżę gospodarki, która z IT, czy ICT nie miałaby nic wspólnego.

Cztery trendy

Obserwując rynek ICT możemy wyraźnie zaobserwować cztery trendy, które będą go  kształtować w najbliższych latach. Są to: technologie w chmurze tzw. cloud computing, Big Data, internet rzeczy oraz  cyberbezpieczeństwo.

Cloud computing to model przetwarzania danych oparty na użytkowaniu usług dostarczanych przez usługodawcę za pomocą Internetu. Eliminuje konieczność zakupu licencji oprogramowania, serwerów czy ponoszenia kosztów administracji urządzeń.

Big Data to określenie stosowane dla takich zbiorów danych, które jednocześnie charakteryzują się dużą objętością,  różnorodnością, złożonością, jak również wymagają zastosowania innowacyjnych technologii, narzędzi i metod informatycznych w celu wydobycia z nich nowej i użytecznej wiedzy.

Przez internet rzeczy (Internet of Things, w skrócie IoT) rozumie się koncepcję, w której każde urządzenie będzie podłączone  do internetu, co umożliwi gromadzenie i przetwarzanie danych z tego urządzenia oraz zdalne sterowanie nim.

Masowe wykorzystanie urządzeń podłączonych do sieci internet budzi jednocześnie obawy o bezpieczeństwo danych i możliwość ich wykorzystania przez osoby niepowołane. Stąd dynamiczny wzrost sektora cyberbezpieczeństwa, dbającego o należyte wykorzystanie danych i ich zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem. 

Cyfryzacja górą

Według opracowań Ministerstwa Rozwoju sektory zaawansowane cyfrowo rosną przeciętnie 2,8 razy szybciej od innych sektorów. Do polskich specjalizacji należy zaliczyć między innymi usługi informatyczne polegające na tworzeniu  programowania, usługi outsourcingowe (szczególnie centra usług wspólnych) oraz tworzenie gier. Pod względem generowanych przychodów głównym segmentem wciąż pozostaje jednak telekomunikacja, która również w Bydgoszczy posiada silne tradycje. Sektor ICT w Polsce generuje obecnie ok. 430 tysięcy miejsc pracy. Udział branży ICT w PKB wynosi około 8%. Pomiędzy latami 2011 a 2014 liczba firm z sektora ICT wzrosła o 24,5%. Liczba osób pracujących w sektorze rośnie w tempie około 6% rocznie.


Wysokie wynagrodzenia oferowane pracownikom sektora ICT w Polsce, są wciąż niższe niż pensje pracowników w krajach Europy Zachodniej. Stąd też trwający od kilku już lat trend do przenoszenia operacji do naszego kraju. Mimo atrakcyjnej oferty zatrudnienia i prześciganiu się firm w pomysłach na przyciągnięcie do swoich szeregów kolejnych pracowników, okazuje się, że w Europie wciąż brakuje kilkudziesięciu tysięcy programistów i liczba ta powiększa się z roku na rok. Także w Polsce prezesi firm wskazują ten czynnik jako jeden z najistotniejszych problemów hamujących rozwój branży. Najbardziej poszukiwani są programiści doświadczeni w językach Java, .NET, C++, Objective C, HTML, CSS, Javascript, Python.
Taka sytuacja stwarza nowe wyzwania, szanse oraz możliwości.

Bydgoskie firmy na światowym poziomie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego szacuje, iż w naszym mieście branża ICT liczy już ok 8 000 pracowników. Obecność liderów światowego rynku takich jak Nokia (wcześniej Alcatel-Lucent), Atos, Mobica, SDL, iQor, SunriseSystem czy Cybercom świadczą o potencjale lokalnej gospodarki. Nie brakuje również rodzimych przykładów firm, które wyznaczają trendy w tej branży, jak choćby Vivid Games, Oponeo, Tkomp czy Teldat. Firmy ulokowane w Bydgoszczy oferują na dzień dzisiejszy kilkaset nieobsadzonych miejsc pracy, które czekają na osoby z właściwymi umiejętnościami. Możemy tu wymienić chociażby firmę Mobica, która ogłosiła stworzenie w Bydgoszczy dodatkowych 400 etatów, czy bydgoski oddział firmy Atos prowadzący ciągłą rekrutację na kilkaset stanowisk pracy.

Lokalni przedstawiciele sektora ICT już dawno włączyli się w proces kreacji rynku pracy, poprzez aktywny współudział w procesie kształcenia i edukacji przyszłej kadry pracowniczej. Firma iQor prowadzi współpracę z Zespołem Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy, czego dowodem są oferowane praktyki i staże zawodowe, czy utworzenie klasy patronackiej z atrakcyjnym uposażeniem i ofertami zatrudnienia dla poszczególnych uczniów. Podobne praktyki stosują też firmy Nokia i Atos, które nawiązują coraz bliższą współpracę z klasami o profilach matematyczno–informatycznych w bydgoskich liceach, uczestnicząc tym samym w tworzeniu programu edukacyjnego. Firmy aktywnie włączają się też do inicjatyw organizowanych przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego, jak np. „Sobota z pracodawcą”, konferencje i spotkania w ramach kampanii „Bydgoszcz otwarta na outsourcing”, czy warsztaty i szkolenia w cyklu „Bydgoszcz szuka talentów”.

Dynamiczny rozwój sektora stawia również duże wyzwania po stronie samorządu, a w szczególności edukacji, która powinna sprostać wymogom rynku pracy i możliwie najlepiej przygotować przyszłych absolwentów do budowania dalszej kariery w sektorze ICT. Podobnie program nauczania na uczelniach wyższych musi podlegać elastycznej modyfikacji, aby uwzględnić nowe technologie pojawiające się na rynku. Ważna jest otwartość uczelni na współpracę z lokalnym biznesem, czego wyrazem są chociażby nowe kierunki studiów podyplomowych.

Rozwój IT to też rozwój miasta

Bydgoszcz ze swoim zapleczem uniwersyteckim i silnymi tradycjami w dziedzinie telekomunikacji jest znakomicie uplasowana, aby wykorzystać obecny trend we wzroście sektora ICT. Branża już zmienia krajobraz Bydgoszczy przyczyniając się do powstawania kolejnych nowoczesnych obiektów biurowych, zapewniających najwyższe standardy dot. zarówno aspektów środowiskowych, jak i jakości samego miejsca pracy.

Rozwój obecnych inwestycji oraz perspektywa ulokowania się w mieście kolejnych projektów obsługiwanych przez naszą Agencję, dobrze wróży dla dalszego rozwoju miasta i możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy dla mieszkańców. Wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia- szczególnie w zakresie doradztwa zawodowego oraz wpływania na świadome wybory ścieżki edukacyjnej młodzieży. Promowanie przedmiotów ścisłych oraz abstrakcyjnego, kreatywnego myślenia, w powiązaniu z nauką języków obcych i rozwojem zainteresowań informatycznych, mogą skutkować zwiększeniem ilości kadry, tak potrzebnej tej branży. Zmianom ulec musi także postrzeganie sektora ICT, jako dedykowanego mężczyznom. Bydgoski Atos Poland Global Delivery Center zatrudnia blisko 3300 osób, z czego prawie 40 procent to kobiety. W Mobice panie stanowią około 25 procent pracowników IT. Kobiety doskonale odnajdują się w zawodach informatycznych, a managerowie zarządzający lokalnymi firmami są otwarci na współpracę z przedstawicielkami „płci pięknej”, stąd powyższe statystyki w perspektywie kolejnych lat powinny ulec zmianie.

Ze swej strony pragnę podkreślić, że praca w tej branży daje szansę nie tylko rozwoju kompetencji technicznych i miękkich, ale także, jak żadna inna, możliwość pracy zdalnej, czy w elastycznej siatce godzin, pozwalając tym samym na łączenie życia zawodowego z macierzyństwem.
Jestem przekonana, że budowania kwalifikacji i kompetencji z myślą o dynamicznie rozwijającym się sektorze ICT wśród młodych ludzi, także kobiet, otworzy przed nimi nowe perspektywy na rynku pracy w Bydgoszczy.

*

Rynek ICT szansą dla rozwoju miasta - pisze Edyta Wiwatowska Rynek ICT szansą dla rozwoju miasta  - pisze Edyta Wiwatowska Reviewed by KochamBydgoszcz on 14 września Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.